Főoldal /  hu > 

Kutató és Ügyfélszolgálat

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

KUTATÓSZOLGÁLAT

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára kutatószolgálata  Győrben a Liszt Ferenc út 13. szám, Mosonmagyaróváron a Városház utca 4. szám alatt működik.   

 

A kutatóterem nyitva tartása Győrben:

Hétfő, Csütörtök 08:00-16:00 óra

Szerda 08:00 -18:00 óra

Péntek 08:-13:00 óra

 

A kutatóterem nyitva tartása Mosonmagyaróváron:

Hétfő 08:00 -16:00 óra

Szerda: 08:00 -18:00 óra

Szerdai napokon 16 óra után kizárólag az előkészített anyagok kutathatók, új dokumentumok kikérésére nincs lehetőség.

Intézményünk győri központjában 2015 márciusától lehetőséget biztosítunk a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának tulajdonában álló digitalizált anyakönyvek online kutatására. Mivel a kutatóteremben csak egy számítógépet tudunk az érdeklődők rendelkezésére bocsátani, a szolgáltatás igénybe vétele előtt célszerű személyesen, vagy telefonon (06-96/312-424) a kutatószolgálat vezetőjénél bejelentkezni. 

 

A kutatószolgálati csoport tevékenységét Győrben Áldozó István főlevéltáros koordinálja, Mosonmagyaróvári Fióklevéltárunkban Beregszászi Balázs fogadja a látogatókat. Intézményünkben bárki díjmentesen végezhet kutatást, aki kötelezi magát a kutatási szabályzat betartására, illetve olyan anyagot kíván tanulmányozni, amely nem esik korlátozás alá. A levéltárban két darab mikrofilm leolvasó és egy számítógép áll a kutatók rendelkezésére. Fénymásolatokat  

 

A Kutatóterem Működési Szabályzata

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

A levéltárunkat személyesen felkereső ügyfeleinket – a kutatószolgálatéval megegyező nyitva tartás mellett – két helyszínen, Győrött (9022, Liszt Ferenc u. 13.) és Mosonmagyaróvárott (9200, Városház u. 4.) fogadjuk, ahol kéréseiket írásban rögzítjük. Emellett természetesen rendelkezésükre áll az a lehetőség is, hogy levélben vagy e-mailben forduljanak hozzánk. Telefonon csak tájékoztatást nyújtunk. Az ügyintézés határideje tizenöt munkanap. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bizonyos, leginkább személyiségi jogi szempontból kényes dokumentumok kiadására vonatkozó igények esetén munkatársaink kérhetik Önöket személyazonosításra alkalmas igazolványuk, illetve – amennyiben más személy ügyében járnak el – meghatalmazásuk bemutatására.

A kikért iratok tanulmányozására az ügyfélszolgálat számára fenntartott helyiségekben nyújtunk lehetőséget. Tartalmukat az ügyfelek kijegyzetelhetik, illetve a mindenkori díjszabás szerinti összegért fénymásolatot készíttethetnek róluk vagy lefényképezhetik azokat. Az adott ügyben fellelhető dokumentumok alapján a levéltár által összeállított és hivatalos formában kiállított, tényt vagy körülményt igazoló iratért 3000 forintot kell illetékbélyegben leróni. Amennyiben az ügyfél valamely iratról hiteles másolatot kíván, szintén illetékbélyegben kell érte lerónia oldalanként 200, de minimum 2000 forintot.

            A következőkben szeretnénk Önöket tájékoztatni a levéltárunkban előforduló gyakoribb ügytípusokról és az intézésükhöz szükséges kiinduló adatokról:

            1.) építési, használatba vételi és bontási engedélyek

Levéltárunk őrzi a Győr-Sopron megyei Tanács, továbbá a történeti Győr és Moson megyék megyei és járási szintű szervei, illetve a települések maradandó értékű iratanyagát, kivéve Győr városét, ami az önálló városi levéltár illetékességébe tartozik. Konkrét – akár magán-, akár közületi tulajdonban lévő – épületre vonatkozó kérés esetén meg kell adni a címet (a korabelit is), minél pontosabban meg kell jelölni az építés, bontás vagy használatba vétel időpontját és a lehető legpontosabban megnevezni a kiadott engedély jogosultját.

            2.) ingatlan-nyilvántartási (telekkönyvi) adatok

Három körzeti földhivatal (a győri, a mosonmagyaróvári és a csornai) tartozik jelenleg levéltárunk illetékességi körébe, amelyektől telekkönyvi betéteket, tulajdoni lapokat és a telekkönyvi bejegyzések alapjául szolgáló iratokat (például adásvételi szerződéseket, kölcsönszerződéseket, hagyatéki végzéseket, telekmegosztási vázrajzokat) vettünk át. A legkésőbb 1979-ben lezárt telekkönyvi betétekben a korabeli tulajdonosok neve és az akkori helyrajzi számok alapján lehet keresni, az 1980-tól használt tulajdoni lapokon pedig az újabb tulajdonosok neve illetve a jelenlegi helyrajzi számok alapján. A telekkönyvi alapiratok között legkönnyebben az iktatószám alapján találjuk meg az ügyfelek által kért dokumentumokat, ennek hiányában a település neve mellett a helyrajzi számot és/vagy a tulajdonos nevét kell megadni.

            3.) szolgálati idő és jövedelem igazolása

Számos megszűnt gazdálkodó szervezet (köztük gyárak, mezőgazdasági termelőszövetkezetek, kisebb társas vállalkozások) nálunk őrzött iratanyaga tartalmaz olyan dokumentumokat, amelyek alapján a társadalombiztosítási jogviszony időtartama és az adott időszakban elért jövedelem igazolható. Erre irányuló kérés esetén meg kell nevezni a volt munkáltatót, meg kell jelölni a keresett időszakot és pontosan meg kell adni azt a nevet, amelyet abban az időszakban a keresett személy viselt.

            4.) hagyatéki ügyek

Az illetékességi területünkön működő közjegyzőktől az 1990-es évek elejéig terjedően vettünk át hagyatéki iratokat. Ezekben akkor tudunk keresni, ha ismerjük az örökhagyó nevét, elhalálozásának idejét és utolsó magyarországi állandó lakcímét.

            5.) iskolai tanulmányi idő

Levéltárunk sok általános iskolától és több középiskolától vett át iratanyagot, elsődlegesen anyakönyveket, amelyekből igazolható az ottani tanulmányok időtartama és eredménye. Az eredményes kereséshez ismernünk kell az iskola nevét és székhelyét, az érintett személy adatait (közülük legfontosabb az akkoriban viselt neve), valamint az átvizsgálandó időszakot. Bizonyítvány pótlására nincs lehetőségünk, csupán az anyakönyvről készíthetünk az ügyfelek kívánságához képest egyszerű vagy hiteles másolatot.